Atenció! Aquest lloc utilitza cookies i tecnologíes similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, vostè accepta el seu us. Llegir-ne més

Accepto
Higiene alimentària

La normativa alimentària obliga a les empreses del sector a garantitzar la higiene dels aliments emprant sistemes de control reconeguts. Aquests procediments s'han d'aplicar al llarg de tota la cadena alimentària, en les fases de: preparació, fabricació, transformació, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, manipulat, i venta o subministrament al consumidor.

Tractament de la fusta

Els principals agents destructors de la fusta son fongs i insectes xilòfags.

Agents destructors de la fusta son tots aquells que focalitzen el seu atac en aquest material causant danys estètics i/o estructurals.

Desratitzacions

Els rosegadors consumeixen, destrueixen i contaminen gran quantitat d'aliments, i ocasionen danys estructurals, provocant perjudicis econòmics. Actuen a més com a font primària i hostes intermedis de diverses malalties.

Altres serveis
  • Extracció de ruscos de vespes.
  • Recuperació d'eixams d'abelles.
  • Col·locació de dispositius anti-coloms (punxes, reds, filats, repelents, etc...)
  • Captures massives de coloms.
  • Venda de material (insecticides d'us domèstic, dispositius anti-coloms, tot tipus de repel·lents)

Desinfecció

Els microorganismes, a més de danys econòmics (alteracions d'aliments, corrosions en materials,etc.) poden causar problemes sanitaris (intoxicacions, malalties infeccioses i al·lèrgies) directament per la presència d'aquests microorganismes o indirectament per la existència de toxines generades per aquests.

Desinsectació

La Desinsectació és el conjunt de tècniques i mètodes dirigits a controlar, prevenir i/o eliminar la presència d'insectes plaga en un determinat hàbitat.

Insectes plaga: paneroles, formigues, xinxes del llit, puces, paparres, mosques i mosquits, palometes, lepismes, aràcnids,...

Gestió de residus

Com a transportista de residus registrat i autoritzat pel Govern d'Andorra, l'hi proposem tot tipus de servei per la gestió dels seus residus:

Lloguer i venda de contenidors especials (estancs, homologats, desinfectats, ...)

Pla de prevenció i control de plagues

El control de plagues consisteix en la priorització de les mesures preventives, quan no existeix o en absència de plaga; i les mesures correctores, amb presència de plaga, que impedeixin l'accés o proliferació d'organismes plaga a les zones que volem protegir o mantenir lliures.